/*Na začátek ještě jedno SQL. Pro každého uživatele, kter...

0

Please login or register to vote for this query.

(click on this box to dismiss)

Drones and Model Aircraft Meta

Q&A for experienced flyers, pilots, and builders of drones and model aircraft

/*Na začátek ještě jedno SQL. Pro každého uživatele, který za poslední 3 měsíce 
napsal alespoň jeden post, jež byl alespoň jednou zobrazen, 
vypište top 1-3 nejzobrazovanějších postů sestupně dle počtu zobrazení.*/

SELECT /* use_hash(USERS POSTS) */
 p.Id PostId,u.id UserId,u.DisplayName,
 ViewCount VIEWTOP1_3
FROM POSTS p , USERS u
WHERE 
  u.id  = p.OwnerUserId 
 AND p.ViewCount >= 1              --jež byl alespoň jednou zobrazen
 AND p.LastEditDate <= EOMONTH (GETDATE(), -3) --za poslední 3 měsíce
 ----------------TEST
--and U.Id < 100000 and U.Id > 10000
ORDER BY ViewCount DESC
 -- Lze pouzit nasledujici funkce
/* {  
  OFFSET { integer_constant | offset_row_count_expression } { ROW | ROWS } 
  [ 
   FETCH { FIRST | NEXT } {integer_constant | fetch_row_count_expression } { ROW | ROWS } ONLY 
  ] 
}
*/
OFFSET   1 ROWS  
FETCH NEXT 3 ROWS ONLY;

Enter Parameters

Options:
Switch to main site
loading Hold tight while we fetch your results