/*Zůstaňme ještě u uživatelů. V dalším SQL vypište přibli...

0

Please login or register to vote for this query.

(click on this box to dismiss)

Islam Meta

Q&A about the site for Muslims, experts in Islam, and those interested in learning more about Islam

/*Zůstaňme ještě u uživatelů. V dalším SQL vypište přibližný počet uživatelů, 
jež v poli Location uvádějí Česko, tj. zmíněné pole obsahuje řetězce:
Czech
Česk
Nezapomeňte vzít v úvahu, že pole Location je case-sensitive, 
je tedy třeba rozlišovat malá a velká písmena.*/

/*
SELECT Id,DisplayName, Location
FROM Users
WHERE (Location LIKE 'Czech%') OR (Location LIKE 'Česk%')
ORDER BY Location DESC
*/

SELECT DISTINCT Location
FROM Users
WHERE (Location LIKE 'Czech%') 
OR (Location LIKE 'Česk%')  
OR (Location LIKE 'česk%')
OR (Location LIKE 'czech%') 
ORDER BY Location ASC

Enter Parameters

Options:
Switch to main site
loading Hold tight while we fetch your results