SELECT TOP 100 u.Location, CAST(u.Location AS NVARCHAR...

0

Please login or register to vote for this query.

(click on this box to dismiss)

Skeptics

Q&A for scientific skepticism

--Zůstaňme ještě u uživatelů.
--V dalším SQL vypište přibližný počet uživatelů, 
--jež v poli Location uvádějí Česko, tj. zmíněné pole obsahuje řetězce:
--Czech
--Česk
--Nezapomeňte vzít v úvahu, že pole Location je case-sensitive, 
--je tedy třeba rozlišovat malá a velká písmena.

--Data Explorer na stránce stackexchange.com neposkytuje přímý přístup k příkazům convert nebo cast pro změnu kódování slouce, takže nemohu převést na UTF8
--v klasické databázi by ale měl dotaz brát pouze hodnoty s ČESK, jelikož je datový typ nvarchar, který umožňuje diakritiku


SELECT TOP 100 
  u.Location,
  CAST(u.Location AS NVARCHAR(MAX)) AS NVarCharLocation,
  u.*
FROM 
  users u
WHERE 

--u.location like '%Č%'
  REVERSE(UPPER(location)) LIKE REVERSE('ČESK%') AND CHARINDEX(',', REVERSE(location)) > 0
  -- and upper(Location) not like '%CESKE BUDEJOVICE%'
  ;
  
  SELECT COUNT(*) FROM users WHERE UPPER(location) LIKE '%Czech Republic%'

Enter Parameters

Options:
Switch to meta site
loading Hold tight while we fetch your results